MEDISCH / WETENSCHAP STILLS

MEDISCH / WETENSCHAP ANIMATIONS

Medisch en wetenschap

Medische en wetenschappelijke materie is soms moeilijk te begrijpen en dus ook uit te leggen. Visualisaties en/of animaties kunnen bij deze uitleg helpen. Wetenschappelijke toepassingen en de werking van het menselijk lichaam kunnen in beeld worden gebracht (deels of geheel transparant) om de werking beter te kunnen begrijpen. Deze animaties en beelden zijn uitermate geschikt als voorlichtingsmateriaal.